Programunkról

 

Tudomány„természetesen” – a Belvárban!

Hazánkbanhasonlóan Európa számos országához - a természettudományos közoktatás fejlesztése, a diákok természettudományos tudása elmarad a kívánatostól. A természettudományos tantárgyakból érettségizők aránya alacsony és az elért teljesítmények sem kedvezőek. A felsőoktatási intézményekbe bekerülő diákok felkészültsége is elmarad a elvárhatótól. Magyarországon kirívóan alacsony a természettudományos és műszaki diplomát szerzők száma, miközben a diplomázók aránya fokozatosan közelíti a fejlett országok szintjét.

A magyar természettudományos oktatás módszertani és oktatástechnológiai kérdésekben számos vonatkozásban elmaradt a fejlett országok gyakorlatától, ezek között kimagaslik a tanulóközpontú oktatási technikák, a korszerű kísérleti eszközök, a korszerű oktatás és időszervezés hiánya. A természettudományos tehetséggondozás sem éri el a közoktatásban tanulók döntő hányadát. A laboratóriumok infrastruktúrája, felszereltsége kritikus, az iskolákban alig van a tanári munkát szakértelemmel támogató és felkészült laboratóriumi asszisztens, a továbbképzés és a szaktanácsadás sem megfelelő.

 

Ezen a helyzeten hivatott változtatni a Támop-3.1.3-11/2-2012-0015 számú projekt, közismertebb nevén az Öveges program!

 

„Tudomány„természetesen” – a Belvárban!” című projektünk keretében kialakításra kerül egy új, modern eszközökkel felszerelt, csoportbontás megvalósítására alkalmas laboratórium, melynek szolgáltatásait képzett szaktanárok és laboránsok közreműködésével vehetik igénybe diákjaink, partnerintézményeink tanulói, és egyéb külső felhasználók. A laboratóriumban kémia, fizika, biológia természettudományos kísérletek és mérések elvégzésére nyílik lehetőség.

Iskolánk a projekt megvalósítása során nem csak infrastrukturális és szakmai hátteret biztosít a kísérletek elvégzéséhez, hanem az alábbi feladatok végrehajtásával igazi tudás centrummá alakul:

 • kialakításra kerül egy modern eszközökkel felszerelt, a mai kor követelményeinek teljes mértékben megfelelő természettudományos laboratórium,
   
 • meglévő kísérleti eszköztárunkat egy több mint 20 millió forint értékű beszerzéssel bővítjük,
   
 • szaktanári segédlet készül, amely a Nemzeti Alaptanterv „Ember a természetben”, valamint a „Földünk-környezetünk” műveltségi területeihez igazított kísérleti és demonstrációs referencialistát és azok tételes és kidolgozott kísérletleírását tartalmazza évfolyamonként 40 tanórányi lefedettséggel, valamint az emelt szintű érettségi összes kísérletével,
   
 • kifejlesztésre kerülnek a tanulói munka irányításához, a megfigyelések, mérési adatok rögzítéséhez szükséges tanulói munkafüzetek,
   
 • iskolánk és a partnerintézmények tanárai a foglalkozások elindítását megelőzően tantárgyszakmai, modern pedagógiai, valamint informatikai ismereteket adó 30-60-90 órás képzéseken vehetnek részt térítésmentesen,
   
 • honlapunkon a szorgalmi időszakban havonta legalább három tanári kísérletet, demonstrációt teszünk közzé digitális úton,
   
 • a 2013/2014. tanévben a partnerintézmények 7-8. évfolyamos tanulói számára legalább 300, a következő öt évben legalább 150, saját tanulóink számára 6 tanéven keresztül tanévente legalább 40 délelőtti foglalkozást tartunk tömbösített óraszervezéssel térítésmentesen, ahol a tanári bemutató kísérletek mellett túlnyomó részt a tanulói kísérletek dominálnak,
   
 • a partnerintézmények 6. évfolyamos tanulói számára laborbemutatóval egybekötött kísérleti bemutató előadásokat szervezünk,
   
 • tehetséggondozó szakköröket indítunk a délutáni órákban 7-8. évfolyamosok számára,
   
 • az emelt szintű fizika és kémia érettségi kísérleti részére felkészítő foglalkozásokat szervezünk 12. évfolyamosok számára.